Türk Çocuk Ürolojisi Derneği
11. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi
12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi
13. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi
14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi
15.Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi

Ürolojik Cerrahi Derneği
1.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi
2.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 
24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 
25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 
26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 
27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 
28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 
29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 
30. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 
4. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu
5. Fizyoterapi-Ortopedi  ve  Travmatoloji Ortak Sempozyumu
8. Ulusal 1. Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi
9. Ulusal 1. Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi

Türk Nöroşirurji Derneği
33. Türk Nöroşirurji Derneği Bİlimsel Kongresi
34. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi
15. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi
16. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi
Nova Sempozyumu 2018
Nova Sempozyumu 2019
TND SPSCG Sempozyum 2020
SPSCG Yaşlanan Omurga Sempozyumu

Kalça Diz Artroplasti Derneği
9. Ulusal Artroplasti Kongresi
10. Ulusal Artroplasti Kongresi
11. Ulusal Artroplasti Kongresi
16. Artroplasti Kış Toplantısı

TUSYAD
15. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD)  Kongresi

Türk Biyokimya Derneği
31.Ulusal Biyokimya Kongresi 2020

Çocuk Ortopedisi Derneği
3. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ