♦ TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ

COVID-19 Pandemisinde Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı Çalışanları İçin Biyogüvenlik
31. Ulusal Biyokimya Kongresi

♦ TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ
Temel Nöroşirurji Kursları Dönem 5, 1. Kurs
Spinal Temel Eğitim Programı
Internatıonal Basıc Neurosurgery Course Functıonal

♦ KALÇA DİZ ARTROPLASTİ DERNEĞİ
16. Temel Artroplasti Kursu

♦ ÇOCUK ORTOPEDİSİ DERNEĞİ
3. Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi

♦ TÜRK OMURGA DERNEĞİ
İleri Omurga Kursları, İleri Cerrahi Teknikler

♦ CLINIST
Ürologlar İçin Temel Biyoistatistik

♦ KLİMUD
Covid-19: Tanidan-Kliniğe Klimud 

Ortopedi Aşkına Webinarları