Sınav Sistemi

 

sinav.citius.technology

Sınav bir ölçektir; kişinin belirli bir konu hakkında edindiği bilgiyi ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Çoğunlukla süre kısıtlamalı olarak gerçekleştirilir. Sınav, kişinin edindiği bilgiyi/bilgi birikimini verilen kısıtlı bir zaman dilimi içerisinde en iyi şekilde ifade etmesidir. Bu ifadeyi online ve fiziksel imkanlarla sağlamak mümkündür. Sahip olunan potansiyeli bilmek için akademisyenler, uzman yardımcıları, üniversite öğrencileri için; yetenek ve yeterlilik, ölçme ve değerlendirme, öğrenme ve sınama gibi amaçları güden testler yapılır. Stres yönetim kontrolü yapan katılımcılara klasik, doğru/yanlış, çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli soru türleri sunuyoruz. Belirlenen sürede en fazla doğru yaparak başarı puanı almaları bekleniyor. Sınav sonrası katılımcıların cevaplarının raporları, istatistiksel verileri grafiksel ifade etmekte yardımcı oluyor.
Yetenek sınavlarında ise konuyla ilgili hakimiyet, beceri, kontrol ve pratiği belirleyici alanlara özgü kıstaslara uymak şartıyla belirleyicilik gösteren sınavlara da alt yapı sağlamaktayız.

Sistem ile gerçekleştirdiğimiz sınavlar:

  • ► Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği -UEGS 2020
  • ► ESPU ( Avrupa Pediatrik Üroloji )
  • ► Türk Biyokimya Derneği
  • ► Trakya Üniversitesi- BESYO
  • ► TOTEK Yeterlik Sınavı