Yönetim Sistemi

                                                                                yonetim.citius.technology                                                           

► Web sayfalarının içerik yönetimi, haber ve duyuruların paylaşılması, menü ekleme / çıkarma işlemleri, slider ve banner kontrolü, popup mesajları, ilanların yayınlanması

► Bildiri iş ve işlemleri, bildirilerin toplanması, hakem değerlendirilmesine sunulması, sonuçlandırılması, bildiri sahibi ve yazarların bilgilendirilmesi, kabul mektuplarının gönderilmesi 

► Dergi sayılarının, makalelerin eklenmesi, yazarların tanımlanması,okuyucuya sunulması

► Etkinlik (kayıt) sistemininin açılması, düzenlenmesi, kayıt, konaklama ve transferlerin ödeme kontrolü, dekont ve kredi kartı seçeneklerinin sağlanması, banka bilgilerinin işlenmesi, başvuruların değerlendirilmesi, etkinliğin programlanması, mekan, oturum ve konuşmacıların takibi, başvuruların onaylanması

► Sınav sisteminin oluşturulması, soruların doğru seçenekleriyle eklenmesi,  soru havuzunun oluşturulması, sınavın katılımcılara tanımlanması, katılımcıların sınav takibi ve sonuçların raporlanması

► Eğitim programının belirlenmesi, online müfredatın tanımlanması, eğitici konuşmalarının editlenmesi, sisteme yüklenmesi, konu öncesi ya da sonrası ölçme değerlendirme yapılması, video/ resim/ pdf ya da canlı oturumlarla eğitim dokümanlarına ulaşması

► Etkinlik ya da eğitimlere katılım sonrası belgelendirmenin sağlanması, sertifikaların gönderilmesi

► Dernek ve kurumların gelen / giden evrak tabininin sağlanması

► Dernek ve kurumların üyelerinin tabiki, eklenme-istifa işlemleri, yönetimi, organizasyonu, aidat ödeme takibinin yapılması, derbis işlemleri, 

► Mail duyurularının oluşturulması, gönderen bilgilerinin eklenmesi, konu ve içeriklerin tasarlanması, listelere gönderilmesi

Tüm bu işlemlerin ve fazlasının  bir editör, admin, kullanıcı, geliştirici tarafından yönetilmesi, geliştirilmesi, planmanması eklenmesi ve düzenlenmesi işlemlerini kullanıcı arayüzü olan yönetim paneli sayesinde kolaylıkla halletmek mümkün.