Bildiri Sistemi

bildiri.citius.technology

Herhangi bir konuda üretilmiş özgün düşünceleri bilimsel bir üslupla çoğu zaman uzmanlardan ve konuya ilgililerden oluşan bir toplantıda sunmak üzere oluşturulan çalışmaları (bildirileri) sistemimizde topluyoruz.
Akademik bildiriler bilimsel açıdan oldukça önemli bir yere sahiptir. Zira bildirilerin sunulduğu toplantılarda bilim dünyasından önemli isimler bir araya gelmekte, birbirlerinin sunumlarını dinlemekte, birbirlerine sorular sormakta ve karşılıklı fikir alış verişinde bulunmaktadırlar. Böyle bir toplantıya katılmak da özellikle lisansüstü öğrenciler ve araştırmacılar için oldukça yararlıdır.
Bildiriler, sözlü anlatım şeklinde olabileceği gibi (sözlü sunum) yazılı olarak da icra edilebilirler (poster sunumu). Bunların hangisinin akademik açıdan daha değerli olduğuna dair yazılı bir kural olmamasına karşın sözlü olarak yapılan sunumlar, akademik yükselmelerde önceliklidir.

Organizasyonunu düzenlediğim bilimsel kongrelerde gerek gün ve salon sayısı gibi fiziksel imkanları nedeni ile gerekse de bilimsel kalitesini kontrol etmek amacı ile buralarda tebliğ edilecek bildirileri bir ön elemeden geçirmek gerekir. Bu nedenle davetli konuşmacılar dışındaki istekli yazarlardan, öncelikle tebliğ etmeyi planladıkları bildirilere -belli bir tarihe dek- sistemimizde yer veriyoruz.

Bildiri değerlendirmeleri, konunun uzmanlarından oluşan bir "bilimsel değerlendirme komitesi" ya da sık bilinen adı ile "hakem"ler tarafından gerçekleştirilir. Hakemler, her bir bildirinin o toplantıda sunulmaya uygun olup olmadığını değerlendiren puanlama sistemi sonucu buradan çıkan sonuçla, bilimsel komite nihai kararı ile sonuç bildirme sistemi üzerinden bildiri sahiplerine iletiilir.

Bünyemizde bulunan bildiri sistemi bildiri.citius.technology sunum yapacak olan yazarın hazırlıklarını tamamlayabilmesi ve bilimsel programın netleşmesi için bildirilerin toplanması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması sürecinin vaktinde tamamlanması işlemlerini son derece önemle gerçekleştiriyoruz.

Bildiri sistemimizi kullandığımız projeler, kongreler ve toplantılarımız.